Sat , Jul 07, 2024
Investor relations
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5.2013
Thông báo tuyển dụng tháng 5/2013
 Hiện nay, Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau đây.
Xem chi tiết tại phần tuyển dụng. 
To facilitate the purchase of the company's products Danatex. Our company can offer online ordering method ...
Today 8 visitors
Visitor: 000132027
Hotline: 05113.738.768
My status